Landbruget spiller en vigtig rolle i den grønne omstilling

Messe C Fredericia og fagmessen for husdyrproducenter, NutriFair, sætter fokus på bioenergi og biogas, når dørene åbner d. 19.-20. januar til den første fysiske landbrugsmesse efter Corona.

Da bioenergi og især biogas er blevet en vigtig del af mange husdyrproducenters hverdag og samlede forretningsområde får biogassen igen i år et stort fokus på Nutrifair.

Fokus på Biogas vokser
Bioenergi har siden 2017 været et vigtig fokusområde på Nutrifair med virksomheder der repræsenterer branchen og en selvstændig konference for ”fagnørder”.
Nu rykker biogas/bioenergi også ind på den store NutriFairscene.

Nutrifair udvikler sig med landbruget, hvorfor Messe C Fredericia hele tiden kigger på nye udviklingstendenser og her ”fylder” biogas jo mere og mere.

- Opmærksomheden omkring biogas er kun vokset siden, at vi første gang havde det som fokusområde på NutriFair, og med nye og større mål om bæredygtighed og klimaneutralitet giver det også mening, at bioenergi får en større plads på programmet til Nutrifair. fortæller projektleder Ida Brøgger Hahn og hun fortsætter:

- For at sikre både en høj aktualitet og en den høje faglighed, som NutriFair er kendt for, arbejder vi sammen med en stærk bioenergigruppe. Den består af Aalborg Universitet, Food og Bio Cluster Danmark, FREMSYN og BioenergiMAGASINET.

Dansk landbrug og biogassektoren i samarbejde om den grønne omstilling
Danmark ligger helt i front på europæisk plan, når det gælder biogasanlæg, der er baseret på husdyrgødning og organisk affald til produktion af grøn energi.

- Der ligger en stor værdiskabelse både for landbrug og samfund i, at udnytte husdyrgødning og organisk husholdningsaffald til biogasproduktion. Samfundet får grøn og vedvarende energi og landbruget får en fibermasse retur med høj gødningsværdi, samtidig med at vi får fjernet lugtgenerne ved udbringning af husdyrgødning, siger Kris Vetter BioenergiMAGASINET.

Hovedfokus på messen og konferencen vil være at italesætte det samspil, som kan få landbruget og biogassektoren til at bidrage til den samfundsmæssige udvikling mod en mere bæredygtig fremtid.

- Landbruget og biogassektoren er integrerede medspillere på samme hold, der i fællesskab kæmper for, på økonomisk bæredygtig vis, at realisere det nødvendige klimaløft, der skal til, for at vi som samfund, kan komme i mål med vores klima-og energimålsætninger og være foregangsområde for cirkulær økonomi, siger Jens Bo Holm-Nielsen, AAU.

Lige nu kommer kun cirka 20% af husdyrgødningen igennem et biogasanlæg. Der er derfor et stort potentiale for det dansk landbrug om at udnytte biogas til at afkoble husdyrproduktionen fra arealkravet og derved fastholde en stor og bæredygtig animalsk produktion til gavn for fødevaresikkerheden på verdensplan, dansk eksport og ikke mindst landbrugets fortsatte eksistens, ja og endda måske være med til at udvikle fermenteringsindustrier i samspil mellem planteproduktion, dyrehold og mikroorganismer.

Spændende program i vente
Bioenergien får taletid på den store scene om onsdagen med efterfølgende debat om de politiske rammevilkår for biogassen i Danmark. Efterfølgende vil der være bioenergikonference med udvalgte temaer på ”egen” scene, som har et særskilt program onsdag og torsdag eftermiddag.
Her vil fagfolk og interessenter fortælle om vigtigheden af, at landbruget fortsat udvikler på produktionen af biogas, så vi kan nå de politiske mål om 70% reduktion i 2030.

Onsdag den 19. januar vil moderator og tidligere fødevareminister Henrik Høegh indlede en række af korte indlæg på den store scene omkring landbrugets rolle som energiproducent. Desuden vil to landmænd dele ud af deres erfaringer og tanker om at komme i gang med biogasproduktion.

Biogas fokusset fortsætter efter til en biogaskonference hvor mælkeproducent og EU-parlamentariker Asger Christensen leder en konferencerække omkring politiske rammevilkår i forhold til EU og indenlandske forhold. Der vil være deltagere fra landbrugets interesseorganisationer og fra politisk hold m.fl.
Torsdag den 20. januar vil Biocluster Danmark overtage scenen for bioenergi/biogas området og programmet tegner lovende, ifølge Michael Støckler Senior Innovation Manager Food & Bio Cluster.

Se det spændende program for konferencen på www.nutrifair.dk eller på www.bioenergi.dk