Standsalget til NutriFair 2018 er allerede i fuld gang med udsigt til endnu en stærk messe med højt fagligt niveau. Book stand nu, og kom med i første placeringsrunde. Kontakt salgschef Morten Ihlow, og hør om dine muligheder for at udstille på messen.

Vi bestræber os hele tiden på at udvikle og forbedre NutriFair til gavn for hele branchen. Et af de vigtige værktøjer i dét arbejde er de analyser, som vi gennemfører efter hver messe. Se et uddrag af vores analyseresultater her.

Igen i 2018 danner NutriFair rammen om møder, generalforsamlinger og foredrag. Muligheden for både at komme til møder og foredrag samt at besøge messens stande er en attraktiv pakke for mange organisationer, foreninger, udstillere og besøgende. Flere af de bærende interesseorganisationer indenfor husdyrproduktion har igen i 2018 meldt deres ankomst på NutriFair.

Danske Svineproducenter afholder deres årlige generalforsamling på messens første dag den 17. januar. Bæredygtigt Landbrug er også at finde på konferenceprogrammet på NutriFair 2018, hvor de inviterer til stormøde for deres medlemmer og andre interesserede den 18. januar.

Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter er som tidligere at finde på messegulvet, hvor de på deres stand vil afholde foredrag, seminarer og paneldebatter for de besøgende og deres medlemmer. LDM inviterer til debat og diskussion omkring emner som vedrører alt indenfor mælkeproduktion.

Der var flot opbakning fra både udstillere og besøgende, da MESSE C kunne åbne dørene til NutriFair 2017, den 18.-19. januar.

4.302 beslutningstagere inden for landbruget besøgte den sjette udgave af fagmessen for husdyrproducenter, hvilket er fem procent flere end sidste år. Læs slutpresse her.

Igen i 2017 var der masser af aktuelle, tankevækkende, oplysende og visionære indlæg på Speakers Corner. Emner som jordprisens udvikling, generationsskifte-spørgsmål, biogasproduktion i landbruget og meget andet var på dagsordenen på NutriFair den 18.-19. januar.

Blandt de meget velbesøgte indslag var, da fire unge kvinder fra tænketanken ”Frej” kom med friske synspunkter i den fødevarepolitiske debat. "Frej" er en uafhængig, fødevarepolitisk tænketank, som arbejder for at nuancere fødevaredebatten, samle holdningsfløjene og inspirere til fælles løsninger på fælles samfundsudfordringer.

Ingo Waltherscheid fra Wiking Meat fortalte om fremtidens griseopdræt og om sin dugfriske aftale med Lidl.

Philipp Trénel fra Teknologisk Institut gav sit bud på brugen af data og teknologi i fremtidens husdyrproduktion.

Rikke Engelbrecht benyttede lejligheden til at præsentere sin nye bog "Tjekbog til ungdyr".

På NutriFair udstiller virksomheder, der er specialiserede i løsninger og produkter til den animalske landbrugsproduktion. Messen er et oplagt udstillingsvindue for blandt andet følgende områder:

Foder og tilsætningsstoffer

Foderindustrien
Mellemhandlere
Ingredienser

Pasning og dyrehold

Dyreartikler
Styring
Vejeudstyr
Måleudstyr

Rengøring

Rengøring
Desinfektion
 

Bygninger / Håndtering

Siloer
Staldbygninger
Redskaber / redskabsbærere
Fodervogne

Staldinventar

Ikke-nagelfast (eg. fodertrug)
Fastmonteret inventar (båse, gulv o.l.)

Rådgivning

Regulatory Affairs
Fodring
Desinfektion
Forskning