Flere udstillende virksomheder på NutriFair har skrevet to- eller treårige samarbejdsaftaler med NutriFair i løbet af efteråret. En samarbejdsaftale giver blandt andet adgang til marketing gennem NutriFair, standpladsfordele og mulighed for at strategisk planlægge sin stand fremadrettet.

 Læs mere om NutriFairs nye tiltag her.

Økolog og formand for Danske Mælkeproducenter, Kjartan Poulsen, byggede i 2019 sammen med fem lokale landmænd et gårdbiogasanlæg på sin bedrift primært af to grunde: Han skulle tjene penge på sin gylle, og biogas er den bæredygtige fremtid. Det går i tråd med, at NutriFair i januar 2020 igen slår dørene op for et Bioenergiafsnit på messen – for bioenergi er en spændende forretningsmulighed for landmanden, siger projektleder Jørgen Kronborg.

Læs mere her.

Se alle billeder fra NutriFair 2019 ved at trykke på begge links herunder:

NutriFair1

NutriFair2

På NutriFair udstiller virksomheder, der er specialiserede i løsninger og produkter til den animalske landbrugsproduktion. Messen er et oplagt udstillingsvindue for blandt andet følgende områder:

Foder og tilsætningsstoffer

Foderindustrien
Mellemhandlere
Ingredienser

Pasning og dyrehold

Dyreartikler
Styring
Vejeudstyr
Måleudstyr

Smartfarming

Digitalisering af arbejdsgange
Optimering af driften via digitale værktøjer

Rengøring

Rengøring
Desinfektion
 

Bygninger / Håndtering

Siloer
Staldbygninger
Redskaber / redskabsbærere
Fodervogne

Bioenergi

Nye muligheder for den enkelte landmand
De teknologiske landvindinger indenfor bioenergi

Staldinventar

Ikke-nagelfast (eg. fodertrug)
Fastmonteret inventar (båse, gulv o.l.)

Rådgivning

Regulatory Affairs
Fodring
Desinfektion
Forskning

Vi bestræber os hele tiden på at udvikle og forbedre NutriFair til gavn for hele branchen. Et af de vigtige værktøjer i dét arbejde er de analyser, som vi gennemfører efter hver messe.

Se et uddrag af vores analyseresultater her.