Messekomitéen består af nogle af de oprindelige medlemmer fra NutriFairs begyndelse, som lagde byggestenene for en messe som til stadighed bibeholder fokus på nærvær og specialisering. Dette er krydret med både nye samt unge medlemmer, der er trådt ind i komitéen. Deres bidrag er med til at sikre åbne og anderledes perspektiver på den kontinuerligt udviklende og voksende messe.


Johnni Pedersen er adm. direktør i Jorenku og var med til at stifte messen Nutrifair i 2010. Han har været en del af messekomitéen lige siden og er med til at samle et stigende antal ledere og fagfolk i og omkring landbruget til den årlig tilbagevendende NutriFairmesse. 

Ud over at bidrage til at forme de oprindelige tanker og værdier bag Nutrifair har Johnni Pedersen også skabt et internationalt kendskab til messen. Jorenkus produkter forhandles i det meste af verden, og dermed får messen besøgende fra Australien, USA, Asien med videre hvert år, hvilket er med til at skabe nye netværk mellem besøgende og forhandlere på tværs af landegrænser.

Kjartan Poulsen har været medlem af messekomitéen siden 2016. Som formand for Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter giver han stemme til kvægbrug og mælkeproducenter ved NutriFair. Han har mange års erfaring indenfor foreningsarbejde og bidrager på den måde til, at komitéen er en solid base for arbejdet bag scenen for NutriFair-messen. Kort før coronapandemien var der en større udskiftning i komitéen, men her har Kjartan Poulsen udtalt om komitéen efterfølgende, at ”der er et utrolig stærkt komitéhold, som kan stå sammen og har været funderet rigtig godt i de værdier, som messen står for”.

Morten Biel Hansen er adm. direktør i Alltech for Skandinavien og Baltikum og har siddet som en del af komiteen siden 2019. Han har deltaget med sin virksomhed gennem alle årene på NutriFair, hvor det store antal af beslutningstagere på messen har været en fordel for hans virksomhed. Dette aspekt anser han for at være som en positiv del af messen, og en faktor der gør, at den skiller sig ud fra andre messer.

Morten Biel Hansen brænder for at udbrede løsninger til erhvervet, som gavner på den grønne bundlinje, uden at det går ud over landmandens økonomi. Alltech har kontorer i 120 lande med i alt over 6000 medarbejdere – et internationalt netværk af mennesker, som bidrager til, at de deltagende gennem messen kan skabe nye forbindelser til landbrugserhvervet udenfor Danmarks grænser.

Henrik Mortensen har arbejdet som selvstændig svineproducent siden 1995 og er tidligere formand for Landsforeningen for Danske Svineproducenter. Henrik Mortensen bidrager til messekomitéen ved at varetage svineproducenternes udfordringer i erhvervet. Hans fokus er rettet mod at bibeholde messens kendetegn med et fokus på nærvær og overskuelighed. Han arbejder for en messe, der til stadighed taler til aktører i landbrugserhvervet, som arbejder som ledende beslutningstagere.

Henrik Mortensen kender til primærproduktionen, og de udfordringer som svineproducenter løbende har stået over for gennem de sidste mange årtier. Han sikrer, at messen udbreder viden om teknologi og løsninger, så erhvervet som helhed kan nå i mål med omstillinger, der gavner klimaet og dyrevelfærden.

Allan Trøjborg er adm. direktør hos Domino A/S. Som medlem af messekomitéen er han med til at repræsentere landbrugserhvervet gennem sin viden om indendørs mekanisering af staldinventar.

Allan Trøjborg har siddet i komitéen siden messens begyndelse i 2010. Som medlem ligger han vægt på, at messen taler til fagligheden i erhvervet. Gennem sin virksomheds fokus på fremtidens staldsystemer har han naturligt sit blik rettet mod den nyeste udvikling og er med til at sikre, at messen kan tilbyde de besøgende et program, der også følger med dette, for eksempel brug af data, IT, dyrevelfærd/økologi og at skabe arbejdsglæde for medarbejderne i stalden. 

Jamil Al-Shiekhly er trådt ind i messekomitéen for NutriFair i 2019. Han har arbejdet otte år for virksomheden Jorenku, som producerer og forhandler gårdhygiejneprodukter og foderblandinger. Han besidder derfor indgående kendskab til erhvervet og branchen. Samtidig repræsenterer han den yngre generation i landbruget ved sine blot 30 år. Han bringer derfor et yngre perspektiv til udviklingen af messen, som kan være med til blandt andet at sætte fokus på processer omkring generationsskifte indenfor landbruget.

Desuden håber Jamil Al-Shiekly at bidrage til den digitale udvikling af messen, hvor han ønsker at IT skal være med til at skabe en endnu mere helstøbt og positiv oplevelse for de besøgende i fremtiden.