Fagmessen for husdyrproducenter, NutriFair, sætter fokus på bioenergi og biogas, når dørene åbner d. 17-18. maj 2022 til den første fysiske landbrugsmesse efter Corona.

 

Som så meget andet, har landbrugsmesserne været aflyst på grund af Corona, men nu går vi mod lysere tider og branchen kan igen mødes til faglig og socialt samvær.

 

Da bioenergi og især biogas er blevet en vigtig del af mange husdyrproducenters hverdag og samlede forretningsområde får biogassen ekstra stort fokus på Nutrifair i MesseC i Fredericia.

 

Fokus på Biogas vokser

Set i lyset af den nuværende situation med krig i Europa og generelt høje energipriser kombineret med en kraftig omstilling til grøn og bæredygtig energi, vil Danmarks forbrugere komme til at mangle gas (skrivende stund marts 2022).

Her kan biogas spille en vigtig nøglerolle! 

De danske biogasanlæg er klar til, at øge produktionen såsnart Folketinget siger go.

Men uden biomasse i form af gylle og dybstrøelse fra husdyrproducenterne kan målet ikke nås.

 

På Nutrifair mødes husdyrproducenterne, hvorfor det absolut giver mening at drøfte landbrugets rolle som leverandør af biomasse til 

Bioenergi har siden 2017 været et vigtigt fokusområde på Nutrifair med virksomheder der repræsenterer branchen og en selvstændig konference for ”fagnørder”. 

Nu rykker biogas/bioenergi også ind på den store NutriFairscene.

Nutrifair udvikler sig med landbruget, hvorfor Messe C Fredericia hele tiden kigger på nye udviklingstendenser og her ”fylder” biogas jo mere og mere.

 

- Under Corona og nu senest krigen i Østeuropa er opmærksomheden omkring biogas er kun vokset, og med nye og større mål om bæredygtighed og klimaneutralitet samt ikke mindst forsyningssikkerhed giver det også mening, at bioenergi og biogas får en større plads på programmet til Nutrifair.

 

- For at sikre både en høj aktualitet og en den høje faglighed, som NutriFair er kendt for, arbejder vi sammen med en stærk bioenergigruppe. Den består af Aalborg Universitet, Food og Bio Cluster Danmark, FREMSYN og BioenergiMAGASINET. 

Dansk landbrug og biogassektoren i win-win situation

Danmark ligger helt i front på europæisk plan, når det gælder biogasanlæg, der er baseret på husdyrgødning og organisk affald til produktion af grøn energi.

- Der ligger en stor værdiskabelse både for landbrug og samfund i, at udnytte husdyrgødning og organisk husholdningsaffald til biogasproduktion. Samfundet får grøn og vedvarende energi og landbruget får en fibermasse retur med høj gødningsværdi, samtidig med at vi får fjernet lugtgenerne ved udbringning af husdyrgødning, siger Kris Vetter BioenergiMAGASINET.

Hovedfokus på messen og konferencen vil være at italesætte det samspil, som kan få landbruget og biogassektoren til at bidrage til den samfundsmæssige udvikling mod en mere bæredygtig fremtid.

- Landbruget og biogassektoren er integrerede medspillere på samme hold, der i fællesskab kæmper for, på økonomisk bæredygtig vis, at realisere det nødvendige klimaløft, der skal til, for at vi som samfund, kan komme i mål med vores klima-og energimålsætninger og være foregangsområde for cirkulær økonomi, siger Jens Bo Holm-Nielsen, AAU.

 

Stort potentiale

Lige nu kommer kun cirka 26-27% af husdyrgødningen igennem et biogasanlæg. 

Der er derfor et stort potentiale for dansk landbrug om at udnytte biogas til at afkoble husdyrproduktionen fra arealkravet og derved fastholde en stor og bæredygtig animalsk produktion til gavn for fødevaresikkerheden på verdensplan, dansk eksport og ikke mindst landbrugets fortsatte eksistens, ja og endda måske være med til at udvikle fermenteringsindustrier i samspil mellem planteproduktion, dyrehold og mikroorganismer.

Afsætningsmulighederne for biogas bliver også konstant udviklet mod flere og flere markeder og kunder.


Spændende program i vente

Bioenergien får taletid på den store scene om onsdagen med efterfølgende debat om de politiske rammevilkår for biogassen i Danmark. 

Efterfølgende vil der være bioenergikonference med udvalgte temaer på ”egen” scene, som har et særskilt program onsdag og torsdag eftermiddag.

Her vil fagfolk og interessenter fortælle om vigtigheden af, at landbruget fortsat udvikler på produktionen af biogas, så vi kan nå de politiske mål om 70% reduktion i 2030.

 

Tirsdag den 17. maj vil moderator og tidligere fødevareminister Henrik Høegh indlede en række af korte indlæg på den store scene omkring landbrugets rolle som energiproducent. 


Det er lykkedes at få en hel perlerække af branchefolk og politikere med mere til at møde op og det lover godt for en god faglig og politisk debat omkring landbrugets rolle som energileverandør i forhold til det omgivende samfund.

EU-parlamentariker Asger Christensen er med på en virtuel forbindelse fra EU, hvor der netop nu er optimal fokus på biogasproduktionen i hele Europa.

Onsdag den 18. maj vil Biocluster Danmark overtage scenen for bioenergi/biogas området og programmet tegner lovende, ifølge Michael Støckler Senior Innovation Manager Food & Bio Cluster.

 

Se det spændende program for konferencen på www.nutrifaironline.dk eller på www.bioenergi.dk