For 9. år i træk kan I se frem til et spændende program for både vores besøgende og for udstillere. Scenerne vil være fyldt med spændende og inspirerende oplæg af høj faglig kvalitet. Dyk ned i programmerne fra de fire scener herunder.


v/ Ida Boesen, Commoditrader

Hvad betyder det for forhandlingskraften når landbruget samles på en digital handelsplatform? -Gennemsigtighed i markedet og i prisdannelsen skaber bedre vilkår for landbruget, og nye muligheder når man skal hente priser ind, og pludseligt får nem adgang til andre landmænd i handlen. Indtil nu har handlende på platformen sparet 6% i handler indgået på Commoditrader – men hvad giver platformen af andre muligheder? Medstifter Ida Boesen fortæller om tiltag der stiller landbruget bedre i handlen.

v/Anja Juul Freudendal

Enhver virksomhed har stort fokus på at undgå virusangreb på deres IT-system – Et angreb vil nemlig betyde at produktionen går i stå. Men hvordan er fokus på smittebeskyttelse i din kvægbedrift – kan den modstå et angreb? Smitte kan komme både indefra, men også udefra. Kom og hør hvilke tanker bygningsrådgiverene gør for at mindske spredning af smitte på bedriften men også mellem bedrifter.

v/ Flemming Møller, dyrlæge og tidl. MF (V)

Du er sikkert på Facebook, men hvad med Twitter?

Twitter er et socialt medie, der er domineret af grønne organisationer, politikere og andre meningsdannere. Det er et sted, hvor der foregår rigtigt meget ”agribashing”, og hvor der ikke er ret mange landmænd, der står op for deres fag - endnu. Det er også et sted, hvor journalister henter ideer til deres historier. Derfor er det vigtigt, at landmænd deltager i debatten og nuancerer billedet på landbruget.  

Flemming Møller, der er dyrlæge og tidl. MF (V) har mange års erfaring på Twitter. Han giver fif til, hvordan man kan påvirke mediebilledet ved at være aktiv på Twitter og hvorfor det kan betale sig.

Flemming Møller er også tidligere dyrevelfærdsordfører og EU-ordfører for Venstre, og til trods for, at han trådte ud af folketinget i 2011, har han blandet sig i debatten lige siden og gjort brug af sin rutine, sine politiske tæft, sin dyrlægefaglige viden og sit kendskab til landbruget.

v/ Kristina Sørensen og Jens Svendgaard

Med udsigten til en fremtid, hvor det ikke er tilladt at tildele høje niveauer af ZnO i foderet til fravænningsgrisene, skal der tænkes i multifaktorielle løsninger. Det er nærliggende at søge en løsning, der udelukkende er relateret til foderrationen, men en komplet løsning skal udover foderrationen, søges i management, hygiejne, sundhed mv.

Fravænningsdiarre er et symptom på en underliggende række af årsager til diarre, som udover foderet også er relateret til grisens fysiologiske parathed til at møde de udfordringer, som fravænningen byder på. Disse udfordringer er velbeskrevet i litteraturen, men hvordan kobler vi årsagerne sammen og omsætter dette til praksis?

Jens Svendgaard, Seniorrådgiver og Kristina Sørensen, Produktchef, begge fra Vilomix vil give deres bud på i hvilken retning vi skal se, for at få succes med fravænning uden zink.

v/ Katrine Bjørn og Vibeke Duchwaider, Kvægrådgivere, D&K Gruppen

Mange mælkeproducenter har i løbet af de seneste år investeret i forskellige digitale løsninger til opsamling af især foderdata. Her registreres hvert fodermiddel, når det læsses i fuldfodervognen, og der er mulighed for på daglig basis at få lavet foderkontroller. Men hvordan sættes de store mængder data i spil på bedriften? Bliver de bare opsamlet uden at blive brugt? Måske mangler du lige det sidste for at du egentlig kan bruge de daglige foderkontroller fra vejesystemet til noget?  Med den rigtige opsætning vil dine data automatisk blive meget anvendelige. Vi viser hvordan du kan sætte data i spil og blandt andet lave benchmark på blandepræcision i dagligdagen.

Vi følger desuden grovfoderet vej fra marken til koens mave, og giver dig nogle vigtige tjekpoints, som du bør have for øje på din mælkeproduktion.

 

 

 

v/ Per Theilgaard

Goldkostrategier og deres indflydelse på ydelse, sygdom, reproduktion og holdbarhed i efterfølgende laktation.

v/ Jan Storgaard

Mange bakterier fra staldmiljøet er afhængig af høj pH-værdi og skadelige kemiske stoffer som ammoniak og svovlbrinter, for at skabe infektioner hos produktionsdyr. Til dette oplæg får du facts om sammenhængen mellem ammoniak, pH-værdi og sygdomme hos produktionsdyr. Vi giver dig svar på, hvilke råvarer du skal gå efter i pulverhygiejnemidler til liggeområder i stalden.

v/Jens Schjerning

Jo flere penge vi låner, jo mere tjener vi på de negative renter, men er det holdbart på sigt og hvor længe kan det vare ved?

 Negative renter på kontanter og obligationer kan flytte kapitalen mod aktier og ejendomme. Har vi derved endegyldigt set en afslutning på den flade jordprisudvikling?

Hør mere om strategier for renter i forhold til virksomhed og forretningsudvikling, når cheføkonom Jens Schjerning deler ud af sin viden og tanker.

TEMA: Synergi mellem landbrug og biogassektor

Lykke Friis, formand for House of Energy åbner Bioenergi Scenen og er moderator

OG BIO- GASSSENS ROLLE HERI
v/ Jan D. Johannesen, ARLA

LANDBRUGENE OG BIOGAS SAMSPIL
v/ Charlotte Thy, Danish Crown

MELLEM LANDBRUG, KONSULENT OG BIOGAS
v/ Erik Helbo Bjergmark, SAGRO

v/ Bente Rasmussen, direktør, Outrup Biogas

HVORDAN IT KAN BISTÅ SYNERGISTISK VÆRDISKABELSE
v/ Emil Brohus Lassen Agdal, Elite IT

Debatten ledes af Moderator Lykke Friis

2020 KAN BLIVE ET POSITIVT BEKENDTSKAB FOR MÆLKEPRODUCENTERNE

v/ markedsanalytiker Palle Jakobsen, agrocom.dk

Det amerikanske landbrugsministerium har fortalt børshandlerne, at der er rigeligt med korn i verden, men på det fysiske marked går priserne i vejret og viser vejen for afgrødepriserne på børserne. På mælkemarkedet er det mest positive, at priserne ikke er faldet, men der kan spores positive takter for priserne på skummetmælkspulver, imens priserne på fedt også er på vej i vejret, så 2020 kan blive et positivt bekendtskab for mælkeproducenterne.

LDM FORSVARER ANDELSHAVERNES RETTIGHEDER
v/ formand Kjartan Poulsen, Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter

Det begyndte med en fremlagt aftaletekst og en trussel om at blive ekskluderet fra andelsselskabet. Det tændte lunten hos LDM. Andelshavere har rettigheder, som LDM mener bliver overtrådt i den måde Arla Foods differentierer priser og vilkår mellem andelshaverne. LDM kan ikke acceptere, at to naboer ikke kan få samme pris for ens mælk. LDM mener, at den voldsomme differentiering er begyndelsen til enden for andelsselskabet, og derfor må andelshavernes rettigheder håndhæves.

v/ chefstrateg Svend Jørgen Jensen, Demetra

Svend Jørgen Jensens vil i sit indlæg forklare udviklingen i de danske konjunkturer, jordpriser renteforventninger, samt forventningerne til udviklingen i ejendomspriser og mælkepriser.

Effektivt Landbrug : v/ Birgitte Pedersen, SAC Milking.

Hvad pusher i økosystemer/værdikæden i fremtiden, og hvordan skal vi samarbejde i fremtiden og optimere alle led fra jord til bord?


- under hensyntagen til klimaet, vandmiljøet og fossil reduktion
v/ Steen Bitsch, Vestjyllands Andel

Vestjyllands Andel har en klar ambition om at være med til at reducere importen af foderprotein. Med fokus på græsprotein, de blå proteiner og ikke mindst synergierne herfra forklarer CEO i Vestjyllands Andel, Steen Bitsch, hvorfor landbruget står med gode muligheder for at levere på den grønne dagsorden. I samme forbindelse giver han sit bud på, hvem der skal betale for den grønne omstilling.

v/ Hans Roust, Anlæg & Miljø, SEGES

Klima og frygten for klimaforandringer der er på vej fylder meget i offentligheden. Landbrugets andel af klimagas udledningen udgør en betydelig del af klimagas udledningen både i Danmark og globalt. Selvom landbruget er udfordret, er landbruget også en del af løsningen på den globale klimakrise. Kom og hør om visionen om et klimaneutralt landbrug i 2050, beregnings metoder for glimagas og de muligheder og udfordringer landbruget står overfor i de kommende år.

 

 

v/ Jakob Repsholt, A-One Feed

Alle taler om, hvordan vi gør dansk fødevareproduktion mere bæredygtig og klimavenlig.

Ledbelysning og kødbakker af genbrugsplast kan måske gøre en lille forskel, men hvis vi virkelig skal flytte noget, er vi nødsaget til at kigge på vores fodring.

Kan det virkelig lade sig gøre at fodre grise uden brug af klimabelastende sojaskrå?

Er det muligt at reducere co2 aftrykket væsentligt med alternativ fodring.

Svaret er ja.

Kan det også lade sig gøre med øget indtjening til svineproducenten? Måske.

Kom og hør A-one´s bud på moderne og bæredygtig slagtesvinefodring.

 v/ Nina Gamby, Gråkjær

Kom og hør, hvad der er af muligheder for at udnytte produktionsarealet optimalt i dine stalde rent miljømæssigt.

v/ Arne Ringsing, Danish Agro og Ina Karlshøj Julegaard, Unibio

Klimaet er om noget på dagsordenen, og den animalske produktion står ofte for skud. De udfordringer som husdyrproduktionen står overfor, sætter vi derfor fokus på ved at præsentere en ny og innovativ måde at udvikle de proteinkilder, som vi bruger i dyrefoderet for at opnå en sund vækst.

Danish Agro koncernen har for at imødekomme udfordringerne bla. indgået i samarbejde med firmaet Unibio, der har udviklet et miljøvenligt proteinprodukt med en spændende ernæringsprofil. Uniprotein vil potentielt kunne være et alternativ til nuværende proteinkilder. Kom og hør specialister fra Unibio, Danish Agro og Vilomix sætte fokus på produktets potentiale, og belyse de fordele der kan være for den enkelte landmand.

Nye afgrøder og de nye fødevarer- insekter - dyrehold
V/ Anne Louise Danneboe Nielsen, Teknologisk Institut

Hvordan ser fremtidens fødevareproduktion ud? Skal vi til at tænke landbrugsproduktion på en hel ny måde, og hvordan ser fremtidens fødevarer ud? Kom og hør Teknologisk Instituts bud på fremtidens landbrug og fødevarer som fx insektfarming, dyrkning af mikroalger, vertical farming, nye fødevarekategorier og helt nye teknologier som fx 3D print af fødevarer.

 

 

Pløjefri dyrkning er tidens svar på kravene og en del af klimaløsningen
v/ Niels Damsgaard, FRDK

Landbruget har i årtusinder leveret mad til sine udøvere og i stadigt større omfang til alle dem, der ikke har forstand på at dyrke landbrug. For ikke så mange årtier siden handlede det blot om at levere billige fødevarer. I dag handler det også om at levere sunde fødevarer – stadig til en billig penge. MEN oveni det skal landbruget også levere bæredygtighed i bred forstand, nemlig selv være økonomisk bæredygtig, være miljømæssig bæredygtig og ikke genere sine omgivelser med lugte, støj og møg.

Den miljømæssige bæredygtighed består først og fremmest i at kunne sikre CO2-neutralitet, biodiversitet i agerlandet, forhindre tab af næringsstoffer til vandmiljøet og selvfølgelig fastholde eller endog øge jordens frugtbarhed.

Så hvordan kan vi i tiden gøre det?

Set ud fra mit standpunkt er det pløjefri dyrkning med minimal forstyrrelse af jorden, afgrøde og/eller jorddække af afgrøderester året rundt og et sundt sædskifte, der klarer den udfordring. Den løsning er landbruget også ved at tage til sig med godt 15 procent af arealet i omdrift dyrket pløjefrit. Men det holder lidt hårdt at komme over på minimal jordforstyrrelse.

 HVOR ER LANDBRUGETS TESLA?
v/ udviklingschef Jacob Lave, SEGES, Landbrug & Fødevarer

Vi lever i en tid, hvor alle branchers produkter og services ændrer sig med stor hast. Dansk landbrug skal forholde sig til store trendsættende forandringer som fx digitalisering og bæredygtighed – for samfundet og forretningen.
SEGES sætter med FUTURE FARMING retninger på, hvad vi skal leve af om 5-10 år i dansk landbrug.

TEMA: Synergi mellem biogassektor og samfundet

Moderator: Henrik Høegh formand for Biogasbranchen

MELLEM LANDBRUG, BIOGAS- ANLÆG OG SAMFUNDET
v/ Peter Gæmelke, Nature Energy

SOM VIRKEMIDDEL TIL 70 PROCENT REDUKTIONSMÅL 2030
v/ Thea Larsen, EUDP og DGC

LANDBRUG, TRANSPORT OG ENERGIPRODUKTION
v/ Frank Rosager, Biogasbranchen

- I ET EUROPÆISK PERSPEKTIV
v/ Jens Bo Holm-Nielsen, AAU Esbjerg

Ledes af Moderator Henrik Høegh, formand for Biogasbranchen

v/ chefstrateg Svend Jørgen Jensen, Demetra

Svend Jørgen Jensens vil i sit indlæg forklare udviklingen i de danske konjunkturer, jordpriser renteforventninger, samt forventningerne til udviklingen i ejendomspriser og mælkepriser.

LDM FORSVARER ANDELSHAVERNES RETTIGHEDER
v/ formand Kjartan Poulsen, Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter

Det begyndte med en fremlagt aftaletekst og en trussel om at blive ekskluderet fra andelsselskabet. Det tændte lunten hos LDM. Andelshavere har rettigheder, som LDM mener bliver overtrådt i den måde Arla Foods differentierer priser og vilkår mellem andelshaverne. LDM kan ikke acceptere, at to naboer ikke kan få samme pris for ens mælk. LDM mener, at den voldsomme differentiering er begyndelsen til enden for andelsselskabet, og derfor må andelshavernes rettigheder håndhæves.

2020 KAN BLIVE ET POSITIVT BEKENDTSKAB FOR MÆLKEPRODUCENTERNE

v/ markedsanalytiker Palle Jakobsen, agrocom.dk

Det amerikanske landbrugsministerium har fortalt børshandlerne, at der er rigeligt med korn i verden, men på det fysiske marked går priserne i vejret og viser vejen for afgrødepriserne på børserne. På mælkemarkedet er det mest positive, at priserne ikke er faldet, men der kan spores positive takter for priserne på skummetmælkspulver, imens priserne på fedt også er på vej i vejret, så 2020 kan blive et positivt bekendtskab for mælkeproducenterne.

v/ chefredaktør Jacob Lund-Larsen, dagbladet Effektivt Landbrug.

Landets kommuner har i dag magt til at sikre nuværende og fremtidige drikkevandsinteresser mod forurening med nitrat eller pesticider.

Ifølge advokat Hans Sønderby Christensen og Foreningen for Bæredygtig Grundvandsbeskyttelse går reguleringen længere end nødvendigt.

På Landbrugsdebatten på NutriFair-udstillingen stiller Effektivt Landbrugs chefredaktør Jacob Lund-Larsen skarpt på problematikken.

Medvirkende: Advokat Hans Sønderby Christensen fra Sønderby Legal, formand Ulrik Lunden og sekretær Bente Andersen fra Foreningen for Bæredygtigt Grundvandsbeskyttelse.

Debatten bliver live streamet på Effektivt Landbrugs Facebook-side.

– HVAD ER DET, OG HVORDAN SIKRER VI DEN?
v/ Økologisk Landsforening