NutriFair byder på et stærkt fagligt program om topaktuelle emner af forskellig faglig karakter. Programmet for NutriFair 2019 offentliggøres i efteråret 2018. Indtil da kan du se programmet for 2018 messen nedenfor.
  

    

Sammen skaber vi værdi - og vi håber at programmet på Speakers Corner kan bidrage til ny viden for dig. Vi sætter altid pris på gode idéer og forslag, så skulle du have ønsker til indlæg på NutriFair 2019, så meld ind til projekt- og marketingkoordinator Line Dam Kjær på ldk@slet-dette.messec.dk.
   

Nedenfor kan du se programmet for Speakers Corner og Agro Energy scenen på NutriFair 2018.
   

KL. 10.00-11.00 :: DANSK SVINEPRODUKTION SET FRA ØKONOMENS VINDUE

Jacob Schmidt Rossen vil komme med skæve vinkler og betragtninger på økonomi i landbrugsvirksomheder med svineproduktion:

 • Derfor kan vi ikke spejle vores landbrugsvirksomheder direkte i hinanden!
 • ”Vækst” i landbruget – kan det kun måles i mursten og hektar? Hvad med vækst i velvære og økonomi?

v/ Jacob Schmidt Rossen, driftsøkonom med speciale i svin, Vestjysk Landboforening

KL. 11.00-12.00 :: VEJEN TIL DEN RIGTIGE! - FARESTI TIL LØSGÅENDE SØER

Viden, udvikling og test er vi vigtigt, for at opnå MÅLET, som er: personale sikkerhed, funktionalitet og produktions resultater.

v/ Jonas Würtz, svineproducent, GO GRIS og Lars Brunse, Vissing Agro

KL. 12.00-12.30 :: FORBEDRET TILVÆKST OG LAVERE MEDICINFORBRUG HOS SMÅGRISE

Nyeste protein teknologi i samspil med teknikker fra human ernæring giver optimale vækstvilkår for smågrise. Dette resulterer i høj tilvækst og lavt medicinforbrug. Bliv klogere på hvordan og hvorfor teknikken virker, når Produktchef Jakob Repsholt ved A-One indtager Speakers Corner og fortæller om baggrunden for området. Jakob får selskab på scenen af Svineproducent Anders Couppe, der vil fortælle om sine erfaringer omkring hvordan han har opnået bedre tilvækst og lavere medicinforbrug. 

v/ Jakob Repsholt, produktchef, A-One og Anders Couppe, svineproducent

KL. 12.30-13.00 :: AGRARØKONOMER - LANDBRUGETS GULD

Hvad gør agrarøkonomer til attraktive samarbejdspartnere eller ansatte. 

v/ Martin Krusborg Jakobsen, Dalum Landbrugsskole 

KL. 13.00-13.30 :: AFSKALNING AF HAVRE

Afskalning af havre har relevans både for konventionelle som økologiske landmænd, og det uanset om der tales om køer, grise eller fjerkræ. Indlægget tager udgangspunkt i det arbejde, som Derren Thomsen satte i gang på Seges i 2015, hvor han beregnede hvad afskallet havre kunne bibringe dansk økologi. Torben Rasmussen fra Gl. Buurholt vil viderebringe de erfaringer, som de har gjort sig, blandt andet at det ikke kun er økologer, der har gavn af afskallet havre, men hele dansk landbrug, der vil have glæde heraf. 

v/ Torben Rasmussen, Gl. Buurholt

KL. 13.30-14.00 :: Mykotoksiner

Ofte kaldes de for de usynlige trusler, men hvad er symptomerne? Og hvor kommer mykotoksinerne i reglen fra? Hvordan identificerer vi dem og den egentlige risiko som de udgør, og ikke mindst hvordan reducerer vi risikoen fra dem for dermed at sikrer sundheden og resultaterne i besætningen. Vi stiller skarpt på mykotoksiner! 

v/ Per Laustsen, Alltech

KL. 14.00-14.30 :: KAN DU PASSE KØER VIA DINE MEDARBEJDERE ELLER KAN DU BARE PASSE KØER?

Management af køer og coaching af medarbejdere er slet ikke det samme. Og mange landmænd finder det lettere at ’lede’ 300 køer end lede 5 medarbejdere. Ved indlægget her får du tips til, hvordan dine medarbejderne gør alting lige så godt, som du selv ville have gjort. Hvordan du undgår at ’skræmme’ medarbejderne væk, så du skal starte forfra med rekruttering og tidskrævende oplæring af nye medarbejdere? Og kan det overhovedet lade sig gøre at holde på medarbejdere med de arbejdstider, vi kan tilbyde i kvægbrug?

v/ Inger-Marie Antonsen, kvægrådgiver, Kvægrådgivning Danmark

KL. 14.30-15.00 :: HVORDAN KAN JEG REALISERE AMBITIONERNE FOR MIT LANDBRUG?

Styrk dine ambitioner for udviklingen af dit landbrug. Agrocura´s Investor rådgiver Paul-Chr. Kongsted fortæller, hvordan ambitioner for udvikling af landbrug kan realiseres gennem etablering af en vel funderet strategi for virksomheden og et stærkt samarbejde med investorer. Hør hvordan du kommer videre med dit agri projekt. Efter indlægget kan du drøfte dit konkrete projekt med Paul-Chr. Kongsted. 

v/ Paul-Chr. Kongsted, Agrocura

KL. 15.00-16.00 :: LANDMAND OG FORBRUGER - VEN ELLER FJENDE? 

Tænketanken Frej vil fortælle om forholdet mellem landmændene og forbrugerne. De vil dykke ned i nogle af de konkrete cases, der er aktuelle lige nu, og som gør forholdet mellem de to konfliktfyldt: Pesticider, MRSA og Klima, for at nævne nogle. Dertil vil de komme med forslag til, hvordan landbruget kan ændre deres nuværende situation og få gavn af forbrugernes kritiske sans. 

v/ Marianne Petersen, Charlotte Clausen, Iben Krog Rasmussen, Morten Lagstrøm og Marie-Louise Boisen Thøgersen, Tænketanken Frej

KL. 10.00-11.00 :: LANDMAND OG FORBRUGER - VEN ELLER FJENDE? 

Tænketanken Frej vil fortælle om forholdet mellem landmændene og forbrugerne. De vil dykke ned i nogle af de konkrete cases, der er aktuelle lige nu, og som gør forholdet mellem de to konfliktfyldt: Pesticider, MRSA og Klima, for at nævne nogle. Dertil vil de komme med forslag til, hvordan landbruget kan ændre deres nuværende situation og få gavn af forbrugernes kritiske sans. 

v/ Marianne Petersen, Charlotte Clausen, Iben Krog Rasmussen, Morten Lagstrøm og Marie-Louise Boisen Thøgersen, Tænketanken Frej

KL. 11.00-11.30 :: AFSKALNING AF HAVRE

Afskalning af havre har relevans både for konventionelle som økologiske landmænd, og det uanset om der tales om køer, grise eller fjerkræ. Indlægget tager udgangspunkt i det arbejde, som Derren Thomsen satte i gang på Seges i 2015, hvor han beregnede hvad afskallet havre kunne bibringe dansk økologi. Torben Rasmussen fra Gl. Buurholt vil viderebringe de erfaringer, som de har gjort sig, blandt andet at det ikke kun er økologer, der har gavn af afskallet havre, men hele dansk landbrug, der vil have glæde heraf. 

v/ Torben Rasmussen, Gl. Buurholt

KL. 11.30-12.30 :: SUCCES MED ANSÆTTELSE AF NUTIDENS UNGE

Hvordan tiltrækkes og fastholdes en dygtig elev og hvad skal der til for at det lykkedes?

v/ Lene Brandenborg, underviser, William Kartz Johansen, svineelev, Dalum Landbrugsskole og Ryan Lindahl Christensen, driftsleder,Gabøl Nørregaard

KL. 12.30-13.30 :: ER PROTOKOLLER TOM SNAK?

Kom og få eksempler på hvordan Danmarks dygtigste kalve- og kviepassere bruger en protokol.

Hvilke protokoller er nødvendige, og hvordan sikrer du, at du bruger tiden på de rigtige? Lær teknikkerne til at registrere på dyrene, når du er i stalden – det sparer tid og åbner øjnene for forskellene i dag og ikke først i morgen.

v/ Rikke Engelbrecht, kalveekspert og Jytte Kurtzmann Olesen, kvægrådgiver, Vestjysk Landboforening

KL. 13.30-14.00 :: HVAD ER UDLØBSDATOEN PÅ DIN KO? (INDLÆGGET ER PÅ ENGELSK)

Kender du allerede nu sidste udløbsdato på dine køer? Alt for mange køer når aldrig til 2. laktation og endnu færre til 3., med det resultat at køerne forlader besætningen før det fulde potentiale er nået! Kom og hør dyrlæge Martin Kavanaugh give sit bud på, hvilke faktorer der er med til forlænge holdbarheden på dine køer.  

v/ Martin Kavanaugh, selvstændig dyrlæge og ekstern konsulent for Alltech

KL. 14.00-14.30 :: KAPACITETSTJEK

Med kapacitetstjek afdækkes, hvad der kører godt, og hvor de ’ømme tæer’ er i bedriften med anvisning af relevante indsatsmuligheder. Ved at sætte fokus på de begrænsende faktorer er der mange penge at hente på de fleste bedrifter. Indlægget tager udgangspunkt i gennemførte kapacitetstjek fra 11 landbrugsbedrifter. Erfaringerne herfra vil blive fremlagt, og tilhørerne vil ligeledes få inspiration til at vurdere deres egen kapacitetsudnyttelse på bedriften og til at få løftet resultaterne yderligere.

v/ Kirsten Larsen, planteavlskonsulent og Søren Bjerring Bækholm, virksomhedskonsulent, Centrovice

KL. 14.30-15.30 :: HVORDAN SER NÆSTE BOBLE UD PÅ AKTIE- OG EJENDOMSMARKEDET OG HVAD BETYDER DET FOR DIG?

Renten er stadig negativ og centralbanker har og gør stadig likviditetsudpumpning. Derved er det i princippet ”gratis penge” i omløb hvilket skaber en udfordring med værdisættelse af de aktiver deres investeres i. Det er med til at skabe nye bobler på markedet, som igen på et tidspunk vil skabe en krise og dermed udfordre det finansielle system. Det skaber ustabilitet. Spørgsmålet er jo om vi er værre eller bedre stillet i forhold til sidste finanskrise? Det behøver ikke opfattes negativ. Hvis vi erkender problemstillinger kan hver enkelt tage hånd om sin egen situation, dvs. privatøkonomi, formue, sin virksomhed mv. Foredraget ser på aktie og ejendomsmarkedet, herunder jordpriser. Desuden vil indlægget berører renten og valutaforholdene, herunder hvad der evt. kan ske hvis der kommer en ny krise.

v/ Jens Schjerning, Agrocura

KL. 15.30-16.00 :: DRONEINSPEKTIONER

Ulrik Max Nielsen, stifter af Dansk Drone Netværk ApS, kommer og giver et indblik i dronernes verden; hvad er en drone og hvad bruges de blandt andet til? Han kommer omkring bygnings inspektion samt anden inspiration fra droner i landbruget, herunder udviklingsprojekter fra SDU. Han vil ydermere komme med et kig ind i fremtiden inden for plet gødning af f.eks. tidsler baseret på drone data - status på afgrødens kvalitet baseret på plantens fotosyntese vs. NDVI kort (farvekort over marken). 

v/ Ulrik Max Nielsen, stifter, Dansk Drone Netværk ApS

På NutriFair 2018 er der fokus på Agro Energy. Der vil være indlæg af faglig karakter fra Agro Energy scenen ligesom der vil være et særligt fokus på de udstillere, der har produkter inden for området.
   

KL. 10.30 :: BIOGASSEN I STIGENDE SAMSPIL MED LANDBRUGET

Hør om betydningen af den markante stigning i den landbrugsbaserede biogasproduktion gennem de seneste  3 år.

Væksten er i høj grad baseret på nye typer biomasse fra både land og by. Fra landbruget anvendes i stigende grad dybstrøelse, halm og græsser og fra byerne kommer en stigende mængde organisk affald pga. stigende krav om recirkulering og fokus på cirkulær økonomi. Samspillet mellem Landbruget og biogasanlæggene bidrager derfor i stigende grad til at reducere Danmarks klimabelastning og genanvendelsen af næringsstoffer. 

Samtidig presses landbruget af den nye fosforregulering og de stigende mængder næringsstoffer, der skal recirkuleres. Dette giver biogasanlæggene en ny rolle med omfordeling og individuel tilpasning af fosfortilførslerne til de forskellige bedrifter.

v/ Frank Rosager, Foreningen for biogasbranchen

KL. 11.30 :: TILSKUD TIL ENERGIBESPARELSER I LANDBRUGET!

Regler og muligheder for energispartilskud i landbruget iht. Aftale af 16. december 2016 om Energiselskabernes energispareindsats. Herunder:

 • Grøn energi
 • Billig varme
 • Udnyttelse af affaldsprodukter
 • Muligheder i fremtiden 

v/ Rasmus Haahr og Peter Mwamoto, Dansk Energirådgivning A/S

KL. 12.30 :: NYE MULIGHEDER MED LED

 • Bedre økonomi til dig
 • Bedre dyrevelfærd til dine dyr
 • Bedre arbejdsmiljø til dine medarbejdere
 • Flimmerfri belysning til jer

v/ Jesper Vadsholt, salgschef og Kenneth Pedersen, Direktør, NordikLED ApS

KL. 15.00 :: BIOGAS I ET DANSK OG EUROPÆISK PERSPEKTIV

Trends for at billiggøre og udvikle en stor produktion af biogas til industri og transport sektorerne.

v/ Jens Bo Holm-Nielsen, AAU – Esbjerg campus

KL. 11.00 :: KLIMAHANDLINGSPLANER I DET ØKOLOGISKE LANDBRUG

Det økologiske landbrug står over for en klimaudfordring, som skal tages alvorligt. Landmændene står klar til at tage ansvar, men mangler oplysning om både sammenhæng mellem udledningen af drivhusgasser og deres bedrift og om konkrete handlemuligheder. Hør om sammenhængen mellem landbrug og drivhusgasser, og hvordan du kan arbejde med at reducere dit landbrugs klimabelastning.

v/ Mette Kronborg, Økologisk Landsforening 

KL. 11.30 :: TILSKUD TIL ENERGIBESPARELSER I LANDBRUGET!

Regler og muligheder for energispartilskud i landbruget iht. Aftale af 16. december 2016 om Energiselskabernes energispareindsats. Herunder:

 • Grøn energi
 • Billig varme
 • Udnyttelse af affaldsprodukter
 • Muligheder i fremtiden 

v/ Rasmus Haahr og Peter Mwamoto, Dansk Energirådgivning A/S

KL. 12.30 :: BIOGAS I ET DANSK OG EUROPÆISK PERSPEKTIV

Trends for at billiggøre og udvikle en stor produktion af biogas til industri og transport sektorerne.

v/ Jens Bo Holm-Nielsen, AAU – Esbjerg campus

KL. 14.00 :: KLIMAHANDLINGSPLANER I DET ØKOLOGISKE LANDBRUG

Det økologiske landbrug står over for en klimaudfordring, som skal tages alvorligt. Landmændene står klar til at tage ansvar, men mangler oplysning om både sammenhæng mellem udledningen af drivhusgasser og deres bedrift og om konkrete handlemuligheder. Hør om sammenhængen mellem landbrug og drivhusgasser, og hvordan du kan arbejde med at reducere dit landbrugs klimabelastning.

v/ Mette Kronborg, Økologisk Landsforening 

KL. 15.00 :: NYE MULIGHEDER MED LED

 • Bedre økonomi til dig
 • Bedre dyrevelfærd til dine dyr
 • Bedre arbejdsmiljø til dine medarbejdere
 • Flimmerfri belysning til jer

v/ Jesper Vadsholt, salgschef og Kenneth Pedersen, Direktør, NordikLED ApS

LDM er den 17. og 18. januar på plads i det sædvanlige hjørne i hal A på NutriFair. Bestyrelsen er klar til at debattere holdninger med medlemmerne samt høre deres ideer til og kritik af foreningens arbejde. Desuden gentages succesen med LDM corner, hvor der er interessante, faglige indlæg, samt en livlig paneldebat om relevante emner indenfor mælkeproduktion.

KL. 10.30 :: PRISRALLY PÅ RÅVAREMARKEDET

Vi er på vej imod et større råvareprisopsving, hvor råvarerne går i vejret som konsekvens af en lang periode med lave og i mange tilfælde tabsgivende priser, som har reduceret råvareproduktionen. Pengestrømmen på råvaremarkederne bekræfter, at der skal ske noget i opadgående retning de kommende år. Det gælder også for landbrugsprodukterne. Hvordan går det lige nu, hvordan skal man gebærde sig i forhold til afdækning af foder og andre hjælpestoffer og gælder opsvinget også afregningspriserne på mælk?

v/ Økonom Palle Jakobsen, Agrocom.dk

KL. 11.30 :: VARIABEL RENTE ER SOM UDGANGSPUNKT ALTID DET BEDSTE VALG

Få svar på hvad kan man som mælkeproducent se frem til i 2018 – hvor er mælkepriserne på vej hen og hvad skal der ske med renten. Kom forbi LDM speakers corner og hør Svend Jørgen Jensen fra Demetra komme med en skarp analyse af afregningsprisens udvikling i fremtiden og få et bud på, hvorfor han mener at renten, på trods af andres udmeldinger om en stigning, vil holde sig på et lavt niveau.  

v/ Svend Jørgen Jensen, Demetra Analyse

KL. 13.00 :: GASSEN ER VED AT GÅ AF MÆLKEBALLONEN

Efter de rekordhøje smørpriser i efteråret er gassen gået af ballonen. Hvad kan vi forvente af markedsudviklingen i 2018 og dermed af mælkepriserne? EU Kommissionen holder ikke længere hånden under markedet, det kan både være godt og skidt. Hvad er stort, og hvad er småt, når det kommer til handelsaftalerne med Canada og Japan sammenlignet med eksempelvis Brexit?

v/ Markedsanalytiker Keld Winther Rasmussen

KL. 10.30 :: VARIABEL RENTE ER SOM UDGANGSPUNKT ALTID DET BEDSTE VALG

Få svar på hvad kan man som mælkeproducent se frem til i 2018 – hvor er mælkepriserne på vej hen og hvad skal der ske med renten. Kom forbi LDM speakers corner og hør Svend Jørgen Jensen fra Demetra komme med en skarp analyse af afregningsprisens udvikling i fremtiden og få et bud på, hvorfor han mener at renten, på trods af andres udmeldinger om en stigning, vil holde sig på et lavt niveau.  

v/ Svend Jørgen Jensen, Demetra Analyse

KL. 11.30 :: PRISRALLY PÅ RÅVAREMARKEDET

Vi er på vej imod et større råvareprisopsving, hvor råvarerne går i vejret som konsekvens af en lang periode med lave og i mange tilfælde tabsgivende priser, som har reduceret råvareproduktionen. Pengestrømmen på råvaremarkederne bekræfter, at der skal ske noget i opadgående retning de kommende år. Det gælder også for landbrugsprodukterne. Hvordan går det lige nu, hvordan skal man gebærde sig i forhold til afdækning af foder og andre hjælpestoffer og gælder opsvinget også afregningspriserne på mælk?

v/ Økonom Palle Jakobsen, Agrocom.dk

KL. 13.00 :: PANELDEBAT

Paneldebat med deltagelse af formændene for LDM og L&F, Kvæg samt politikere. Debattørerne vil krydse klinger om aktuelle emner indenfor mælkeproduktion, og dit spørgsmål vil være velkomment.