På denne side bliver dette års speakers løbende offentliggjort. For 9. år i træk kan I se frem til et spændende og aktuelt program for både vores besøgende og udstillere.


v/ Ida Boesen, Commoditrader

Hvad betyder det for forhandlingskraften når landbruget samles på en digital handelsplatform? -Gennemsigtighed i markedet og i prisdannelsen skaber bedre vilkår for landbruget, og nye muligheder når man skal hente priser ind, og pludseligt får nem adgang til andre landmænd i handlen. Indtil nu har handlende på platformen sparet 6% i handler indgået på Commoditrader – men hvad giver platformen af andre muligheder? Medstifter Ida Boesen fortæller om tiltag der stiller landbruget bedre i handlen.

v/Anja Juul Freudendal

Enhver virksomhed har stort fokus på at undgå virusangreb på deres IT-system – Et angreb vil nemlig betyde at produktionen går i stå. Men hvordan er fokus på smittebeskyttelse i din kvægbedrift – kan den modstå et angreb? Smitte kan komme både indefra, men også udefra. Kom og hør hvilke tanker bygningsrådgiverene gør for at mindske spredning af smitte på bedriften men også mellem bedrifter.

v/Jens Schjerning

Jo flere penge vi låner, jo mere tjener vi på de negative renter, men er det holdbart på sigt og hvor længe kan det vare ved?

 Negative renter på kontanter og obligationer kan flytte kapitalen mod aktier og ejendomme. Har vi derved endegyldigt set en afslutning på den flade jordprisudvikling?

Hør mere om strategier for renter i forhold til virksomhed og forretningsudvikling, når cheføkonom Jens Schjerning deler ud af sin viden og tanker.

v/ Kristina Sørensen og Jens Svendgaard

v/ Katrine Bjørn og Vibeke Duchwaider, Kvægrådgivere, D&K Gruppen

Mange mælkeproducenter har i løbet af de seneste år investeret i forskellige digitale løsninger til opsamling af især foderdata. Her registreres hvert fodermiddel, når det læsses i fuldfodervognen, og der er mulighed for på daglig basis at få lavet foderkontroller. Men hvordan sættes de store mængder data i spil på bedriften? Bliver de bare opsamlet uden at blive brugt? Måske mangler du lige det sidste for at du egentlig kan bruge de daglige foderkontroller fra vejesystemet til noget?  Med den rigtige opsætning vil dine data automatisk blive meget anvendelige. Vi viser hvordan du kan sætte data i spil og blandt andet lave benchmark på blandepræcision i dagligdagen.

Vi følger desuden grovfoderet vej fra marken til koens mave, og giver dig nogle vigtige tjekpoints, som du bør have for øje på din mælkeproduktion.

 

 

 

v/ Per Theilgaard

Goldkostrategier og deres indflydelse på ydelse, sygdom, reproduktion og holdbarhed i efterfølgende laktation.

v/ Jan Storgaard

Mange bakterier fra staldmiljøet er afhængig af høj pH-værdi og skadelige kemiske stoffer som ammoniak og svovlbrinter, for at skabe infektioner hos produktionsdyr. Til dette oplæg får du facts om sammenhængen mellem ammoniak, pH-værdi og sygdomme hos produktionsdyr. Vi giver dig svar på, hvilke råvarer du skal gå efter i pulverhygiejnemidler til liggeområder i stalden.

v/ Flemming Møller

Du er sikkert på Facebook, men hvad med Twitter?

Twitter er et socialt medie, der er domineret af grønne organisationer, politikere og andre meningsdannere. Det er et sted, hvor der foregår rigtigt meget ”agribashing”, og hvor der ikke er ret mange landmænd, der står op for deres fag - endnu. Det er også et sted, hvor journalister henter ideer til deres historier. Derfor er det vigtigt, at landmænd deltager i debatten og nuancerer billedet på landbruget.  

Flemming Møller, der er dyrlæge og tidl. MF (V) har mange års erfaring på Twitter. Han giver fif til, hvordan man kan påvirke mediebilledet ved at være aktiv på Twitter og hvorfor det kan betale sig.

Flemming Møller er også tidligere dyrevelfærdsordfører og EU-ordfører for Venstre, og til trods for, at han trådte ud af folketinget i 2011, har han blandet sig i debatten lige siden og gjort brug af sin rutine, sine politiske tæft, sin dyrlægefaglige viden og sit kendskab til landbruget.


- under hensyntagen til klimaet, vandmiljøet og fossil reduktion
v/ Steen Bitsch, Vestjyllands Andel

Vestjyllands Andel har en klar ambition om at være med til at reducere importen af foderprotein. Med fokus på græsprotein, de blå proteiner og ikke mindst synergierne herfra forklarer CEO i Vestjyllands Andel, Steen Bitsch, hvorfor landbruget står med gode muligheder for at levere på den grønne dagsorden. I samme forbindelse giver han sit bud på, hvem der skal betale for den grønne omstilling.

v/ Hans Roust, Anlæg & Miljø, SEGES

Klima og frygten for klimaforandringer der er på vej fylder meget i offentligheden. Landbrugets andel af klimagas udledningen udgør en betydelig del af klimagas udledningen både i Danmark og globalt. Selvom landbruget er udfordret, er landbruget også en del af løsningen på den globale klimakrise. Kom og hør om visionen om et klimaneutralt landbrug i 2050, beregnings metoder for glimagas og de muligheder og udfordringer landbruget står overfor i de kommende år.

 

 

v/ Jakob Repsholt, A-One Feed

Alle taler om, hvordan vi gør dansk fødevareproduktion mere bæredygtig og klimavenlig.

Ledbelysning og kødbakker af genbrugsplast kan måske gøre en lille forskel, men hvis vi virkelig skal flytte noget, er vi nødsaget til at kigge på vores fodring.

Kan det virkelig lade sig gøre at fodre grise uden brug af klimabelastende sojaskrå?

Er det muligt at reducere co2 aftrykket væsentligt med alternativ fodring.

Svaret er ja.

Kan det også lade sig gøre med øget indtjening til svineproducenten? Måske.

Kom og hør A-one´s bud på moderne og bæredygtig slagtesvinefodring.

v/ Steen Bitsch, Vestjyllands Andel

Hvordan forbedrer vi livet i havet? Hvordan sikrer vi et ansvarligt forbrug og produktion? Hvordan skaber vi industriel innovation? Og hvad kan landbruget gøre i den forbindelse? FN´s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling er efterhånden blevet et hot tema i de fleste brancher. CEO i Vestjyllands Andel, Steen Bitsch, tager i dette indlæg Verdensmålene under kærlig behandling og indsætter dem i et landbrugsfagligt perspektiv.

Nye afgrøder og de nye fødevarer- insekter - dyrehold
V/ Anne Louise Danneboe Nielsen, Teknologisk Institut

Hvordan ser fremtidens fødevareproduktion ud? Skal vi til at tænke landbrugsproduktion på en hel ny måde, og hvordan ser fremtidens fødevarer ud? Kom og hør Teknologisk Instituts bud på fremtidens landbrug og fødevarer som fx insektfarming, dyrkning af mikroalger, vertical farming, nye fødevarekategorier og helt nye teknologier som fx 3D print af fødevarer.

 

 

- En del af klimaløsningen
v/ Niels Damsgaard, FRDK

v/ udviklingschef Jacob Lave, SEGES, Landbrug & Fødevarer

 

Vi lever i en tid, hvor alle branchers produkter og services ændrer sig med stor hast. Dansk landbrug skal forholde sig til store trendsættende forandringer som fx digitalisering og bæredygtighed – for samfundet og forretningen.
SEGES sætter med FUTURE FARMING retninger på, hvad vi skal leve af om 5-10 år i dansk landbrug.