I en branche hvor marginalerne kan udgøre en forskel, er det vigtigt at have et 360° syn på evner til at spare og generere energi indenfor husdyrproduktion.

Der er 2 ting som er helt essentielle i fremtidens husdyrproduktion, hvis man skal følge med udviklingen og optimere sin bedrift:
 

”Fokus på den energi, der går ind i husdyrproduktion,
ligesom den energi, der kan tages ud."

”Producere så meget som muligt,
og forbruge så lidt som muligt.”

  • Kan man som husdyrproducent optimere på sine udgifter til energi forbrugt til opvarmning/nedkøling, belysning, ventilation, forarbejdning osv.?
  • Er der muligheder i at indgå i eventuelle samarbejder, nye leverandører eller investere i nye tiltag i form af ændrede arbejdsgange?
  • Er der nye teknologiske muligheder, som i fremtiden kan gøre en positiv forskel i måden vi forbruger energi i vores produktion?
  • På samme tid er der betragtelige fordele i at se på sine restprodukter fra produktionen; -er der et potentiale som man ikke udnytter til at generere sin egen energi?
  • Kan man lade sig inspirere af vores nabolande til at indgå i fællesskaber, så der er økonomi i at tappe ind i de muligheder som restprodukterne giver?

Ved Agro Energy på NutriFair 2018, sætter vi spot på energiproduktion, -forbrug og -optimering.

VIND

Udnyttelse af vindenergi kan være en sikker indtægtskilde til enten andre energiformer på bedriften eller som investeringsprojekt.

SOL

Solceller bliver konstant billigere og mere effektive, men også solvarme kan regnes med i planen for energioptimering af bedriften.

BIOGAS

Området er i rivende udvikling både som gårdanlæg og som stordrift, hvor flere husdyrproducenter går sammen om fællesanlæg.

BIOVARME

Halm- og flisfyr er alternative varmekilder, der udnytter spildprodukter fra markproduktion, som dermed giver værdi i form af besparelser.

BELYSNING

Nye teknologier indenfor belysning og styring af disse har, indenfor de seneste år, vist sig som en løsning man hurtigt og nemt kan implementere.

VENTILATION

”At fyre for fuglene” har aldrig været en god forretning. Via ventilation er det muligt at bringe varmen tilbage i stalden, og dermed spare.

GYLLEKØLING

En teknologi som har bevist sin berettigelse, både økonomisk og miljømæssigt. Gyllekøling kan spare på udgifter til opvarmning.

FÆLLES INDKØB

Også inden for indkøb gælder, at fællesskab gør stærk. Specielt med hensyn til energi kan der optimeres ved at indgå i sammenslutninger og indkøbsforeninger.


Agro Energy på NutriFair 2018 relaterer til FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Vi alle skal tage en aktiv del i, at afskaffe sult og fattigdom i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst.

Sikre at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris.

Sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer.

Handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser.

Styrke det globale partnerskab for bæredygtig udvikling og øge midlerne til at nå målene.

Hvis du er interesseret i at udstille på Agro Energy området, kontakt salgschef Morten Ihlow for mere info.